Nieuwsbrief

Nummer dec-2022

Kerstvakantie:

Bij deze willen we namens het bestuur en leiding iedereen de beste wensen toewensen en prettige Kerst en een sportief en voorspoedig 2023.

Kerstvakantie: laatste les vrijdag 23 dec 2022 en eerste les zaterdag 7 jan 2023.

Onze opbrengst was € 1631,52 door de goede verkoop door onze jeugdleden!

Vanaf woensdag 7 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl.

De sponsoractie van Jumbo Landsmeer is afgelopen. Wij danken iedereen, die ons gesteund heeft met hun vouchers. De opbrengst is € 207,40

In Landsmeer kan ieder kind meedoen met sport en/of cultuur!

Is er thuis te weinig geld om uw kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Dit fonds betaalt de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Een aanvraag kan gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de juf of meester, de buurtsportcoach of schuldhulpverlener. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan uw kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Link: Voor ouders | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Afgelopen activiteit

Op jl. 4 dec hield de Streetdance groep weer een spetterende uitvoering in de grote zaal van het dorpshuis. Hier werd ook afscheid genomen van de oudste groep, waarvan de meesten al vele jaren bij ons dansten. De groep werd helaas echter te klein en het kosten/baten plaatje te negatief, zodat het bestuur besloten heeft om het uur hierom op te heffen.

Lessen:

Op onze Yoga lessen op maandag en bij de BodyShape op dinsdag is nog plek. Kom kijken en doe een proefles!

Wijziging Streetdance uren vanaf 1-jan-2023:

Maandag: 17:30 – 18:15 5-6 jr (new)

Maandag: 18:15 – 19:15 9 jr + (gewijzigd tijdstip)

Dinsdag:  17:15 – 18:00 5-6 jr

Dinsdag:  18:00 – 19:00 7-8 jr.

Er is een wachtlijst voor: meisjes turnen op de woensdagmiddag.

Overig:

Wijziging bondscontributie: De KNGU heeft haar bondscontributie per 1-jan-2023 gewijzigd: Junior tot 16 jr: € 6,45 (was € 5,95) en senior vanaf 16 jr: € 7,95 (was € 7,35). De verenigingscontributie blijft vooralsnog hetzelfde.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, graag met opgave van reden, twee weken voor het einde van het kwartaal te gebeuren, bij de ledenadministratie (ledenadmi@wilskrachtlandsmeer.nl). Mondeling opzeggen is niet rechtsgeldig en dus niet mogelijk.

Ter info: de factuur die u ontvangt via de mail is een specificatie voor het bedrag wat wordt geïncasseerd. Als u bij inschrijving heeft aangegeven dat er geïncasseerd mag worden dan is de mail slechts ter kennisgeving. Als u geen incassomachtiging heeft afgeven, dan wordt er verwacht dat u deze factuur wel zelf overmaakt.

Info over de lessen op:

Email: info@wilskrachtlandsmeer.nl of

Website: www.wilskrachtlandsmeer.nl