Peuter- en kleutergym

Peuter- en kleutergym

 

Peuter- en Kleutergym                                                              

Spelenderwijs wordt door het aanbieden van (iedere week andere) opstelling van toestellen de ontwikkeling van de motoriek gestimuleerd voor wat betreft onder andere evenwicht, oriëntatie, rotatie om breedte- en lengte as, hangen, steunen, hoogte- diepte, ver springen, mikken, werpen en vangen. Zodat de peuter voor hun vierde jaar het Beweegdiploma 1 en de kleuters voor hun zesde jaar het Beweegdiploma 2 kunnen halen.

Deze lessen vinden plaats in de ICL.

Peutergym (voor alle kinderen die goed kunnen lopen vanaf 1,5 tot 4 jaar)
Vrijdag 08:45 – 09:45 uur
Vrijdag 09:45 – 10:45 uur
Vrijdag 10:45 – 11:45 uur

Kleutergym (van 4 tot 6 jaar)

Vrijdag van 14:45 – 15:45  uur in de ICL.

Beweegdiploma
In het voorjaar van 2015 is Gymnastiekvereniging Wilskracht gestart met het beweegdiploma voor peuters en kleuters.
Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend, maar heel belangrijk voor de motorische-, de sociale- en de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. In de leeftijdsperiode van twee tot zes jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, het evenwichtszintuig en de sensoren van de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke- en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. De KNGU wil ervoor zorgen dat kinderen in Nederland zoveel mogelijk een Beweegdiploma kunnen halen. De peuters  (diploma 1) en kleuters (diploma 2) van Wilskracht doen hier aan mee! De kinderen van basisscholen zullen in samenwerking met Wilskracht lessen volgen, die het voor hen ook mogelijk maakt om het beweegdiploma te halen.


Leiding
Deze lessen worden gegeven door Ina Zandstra.