Algemeen

KNGU

Gymnastiekvereniging Wilskracht is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en zij ondersteunen de vereniging bij technische- en bestuurlijke zaken. De KNGU is één van de grootste sportbonden in Nederland. De bond telt rond de 1.100 aangesloten verenigingen waar in totaal ruim 245.000 sporters een van de vele disciplines binnen de gymnastieksport beoefenen. De KNGU heeft een voorbeeldfunctie voor turnen, dans, springen en acrogym.

Aangesloten zijn bij de KNGU betekent dat elke lid verplicht bondscontributie moet betalen. De hoogte van de bondscontributie wordt aan het einde van elk kalenderjaar door de KNGU vastgesteld voor het volgende kalenderjaar. Bondscontributie wordt per kwartaal door de KNGU bij de verenigingen geïncasseerd en derhalve ook door onze vereniging per kwartaal geïncasseerd bij haar leden. Deze bondscontributie wordt door de leden betaald naast de verenigingscontributie.

Wat biedt de KNGU hiervoor:

 • Sportaanbod voor verenigingen en de sporters.
 • Kaderontwikkeling gericht op technisch kader en juryleden.
 • Themabijeenkomsten/verenigingsondersteuning voor (bestuurlijk) kader.
 • Drie maal per jaar het magazine “Dutch connection” met actuele informatie over alle vormen van turnen en gymnastiek.
 • Ons voordeel met het lidmaatschap:
 • Advies over rechtspositie en ARBO-wetgeving.
 • Loketfunctie: sociale wetgeving, fiscus, arbeidscontracten.
 • Ondersteuning bij verwerven van subsidies.
 • WA- en ongevallenverzekering voor onze leden.
 • Korting op aansprakelijkheidsverzekering voor ons bestuur.
 • Ondersteuning en advies door onze eigen district consulent.
 • Ondersteuning bij het opzetten van een eigen accommodatie.
 • Kosten SENA en BUMA in verband met muziekrechten via meerjarige overeenkomst betaald door de KNGU.
 • Financiële ondersteuning bij aanschaf van gymnastiektoestellen en materialen.
 • Technische ondersteuning bij sportpromotie.
 • Deelname aan activiteiten en wedstrijden in vele disciplines.
 • Deelname aan studiedagen en themabijeenkomsten.
 • Oefenstof voor recreatie en wedstrijdsport.
 • Korting voor KNGU-opleidingen en bijscholingen voor technisch kader.
 • Gratis opleidingen en bijscholingen voor juryleden.
 • Helpdesk voor veel gestelde vragen op www.kngu.nl, die 24 uur per dag bereikbaar is.
 • Allerlei ontwikkelde producten via de webshop.