Nieuws

Beste leden en verzorg(st)ers van jeugdleden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene jaarvergadering van de gymnastiekvereniging Wilskracht. Deze heeft plaats in het Dorpshuis te Landsmeer aan de Calkoenstraat. De vergadering begint op 21 juni om 20:15. Het financiële verslag ligt op de vergadering ter inzage.
Op de vergadering gaat het uiteraard over de coronatijd, maar ook over de toekomstige zaken zoals de nieuwe wet WBTR waarvoor nieuwe statuten en huishoudelijk reglement nodig zijn. Ook door wisselingen in het bestuur zitten we straks zonder voorzitter en secretaris en versterking is zeer gewenst. Wij willen graag met u over al deze zaken van gedachten wisselen.
Namens het bestuur,
Bert van Vuren, penningmeester
Bijlagen: